Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ "เด็กตำบลไชยราช ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ"
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช โดยสำนักงานปลัด (พัฒนาชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จัดโครงการ "เด็กตำบลไชยราช ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ"  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลไชยราช ได้เข้าใจถึงการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถตั้งสติเพื่อเข้าขอบสระในท่าลูกหมาตกน้ำ โดนไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ และเมื่อเกิดเหตุสามารถปฎิบัติหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธี  โดยมีจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
         
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th