Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
งานทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไชยราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช นำโดยนายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
จัดงาน # ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์@ไชยราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
((<< ภาคบ่าย >>))
มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย
นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดประจวบฯ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลไชยราช กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
ซึ่งผลผลิตทุเรียนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลไชยราชไชยราช จุดเด่นทุเรียนตระนาวศรีก็คือ อยู่ในพื้นที่สูง เนื้อแห้ง นุ่ม ละเอียด ทานแล้วละมุมลิ้น โดยเฉพาะไชยราช จะเป็นดินสองสี ที่ทำให้ทุเรียนมีรสชาติดีมาก การดูแลมีการใช้สารชีวภาพ ใช้สารชีวพรรณ ทำให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP กำลังพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์
ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไชยราช โดยกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลไชยราช ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ผู้บริโภคมากขึ้น และส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกร และนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค จึงได้จัดงานนี้ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช หรือผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ นางบุญห่วง รุ่งเรือง กรรมการแปลงใหญ่ทุเรียนไชยราช โทร. 096-6479944
         
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565