Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Responsive image
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไชยราช และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกว่า 1200 คน ภายในงานมีซุ้มต่างๆ อาทิ ซุ้มอาหาร ขนม ไอศรีม ให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานฟรี มีเวทีการแสดงความสามารถของเด็กๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัด อบต.ไชยราช ยังได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงออก การเสริมสร้างทักษะ ทักษะทางความคิด การวาดภาพ และกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กได้มีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีและมีการแจกของรางวัลมากมาย
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เข้าเยี่ยมชม พบปะ ตามซุ้มต่างๆ พร้อมให้โอวาทแก่เด็กๆ
ทั้งนี้นายก อบต.ไชยราช ได้ให้โอวาทแก่เด็กๆ ให้พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต.
         
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566