Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
Responsive image
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช พร้อมด้วย
✨คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด ข้าราชการ ร่วมพิธีเปิด “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565" ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ตำบลไชยราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส อ.บางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. อาสาสมัครตำรวจทางหลวงไชยราช กู้ชีพ อบต.ไชยราช ร่วมพิธี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนที่สัญจร ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565
 
 
         
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566