Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลไชยราช”จำนวน ๖ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช)
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ตลอดจนหาอาชีพเสริมที่น่าสนใจและประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลไชยราช ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไชยราชมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลไชยราชให้ดีขึ้นโดยจัดทำทั้งหมด ๖ หมู่ เริ่มทำโครงการที่แรกในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาหมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช
         
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th