Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
อปพร.อบต.ไชยราช
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 เม.ย. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙

05 ม.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

07 ม.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

07 มิ.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช อปพร. ตำบลไชยราชร่วมประชุมปรองดองอำเภอบางสะพานน้อย

22 เม.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่ืวงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗

22 เม.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

06 ม.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

05 มิ.ย. 2556
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

04 ม.ค. 2556
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

20 มี.ค. 2555
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2555

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th