Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
สปสช.ตำบล ไชยราช
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ โรงพยาบาลส่งเสริมบ้านบางเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ โรงเรียนในตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กในตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ ชมรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ อสม.หมู่๑,๒,๕,๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
01 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ คณะกรรมการกองทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
28 มี.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
28 มี.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการของ รพ.สต.บ้านบางเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th