Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 เม.ย. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

01 มี.ค. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลไชยราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขาโพธิ์

08 ม.ค. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

07 ธ.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลไชยราช กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ

07 ธ.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

30 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลไชยราช กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ

10 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ภายในตำบลไชยราช

09 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล อปพร. กลุ่มแม่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

29 ต.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย

26 ต.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช กิจกรรมงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th