Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการฝึกอาชีพการทำพวงหรีด หมู่ที่ ๒ บ้านคอกอ้ายเผือก

03 ก.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ในงานราชพิธีต่างๆ หมู่ที่ ๔ บ้านหมากผู้

23 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลไชยราช”จำนวน ๖ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช)

17 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ "ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช"ในบริเวณสระน้ำหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน

26 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

06 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

01 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตสังคมวิธีชีวิตพอเพียง

30 พ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช กิจกรรมวันวิสาบุชา ประจำปี ๒๕๖๑

18 พ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช วันวิสาบูชา

14 พ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยราช ประจำปี 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th