Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ยายแม้น หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ฝ่ายนา - เขาแดง หมู่ที่ ๕ บ้านหมากผู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประชาชนตำบลไชยราชพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ขะการเสนราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดงาประชาชนตำบลไชยราชผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ขะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดงาประชาชนตำบลไชยราชผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชะการเสอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก HP Laserjet ๑๗A จำนวน ๒ ตลับ,ตังรับสัญญาณ wireless TP-Link จำนวน ๑ ตัว
06 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (่JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๒๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีเเอลกฮอล์ (โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม เดินรณรงค์และจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธาณะในตำบลไชยราชเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th