Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสวรรค์ - โปร่งตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ
22 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนประปา หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์
24 เม.ย. 2560
ถึง
09 มิ.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. - หมากผู้ หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้
24 เม.ย. 2560
ถึง
09 มิ.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมากผู้ หมู่ที่ ๒ บ้านคอกอ้ายเผือก
22 มี.ค. 2560
ถึง
03 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - บ่อกบ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช
22 มี.ค. 2560
ถึง
03 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - วัดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน
07 ต.ค. 2559
ถึง
07 ต.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
07 ต.ค. 2559
ถึง
07 ต.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
07 ต.ค. 2559
ถึง
07 ต.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
13 ก.ย. 2559
ถึง
23 ก.ย. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางเจริญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th