Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
26 ก.ย. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเทิน-เขานก หมู่ที่2 บ้านคอกอ้ายเผือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ย. 2561
ถึง
00 00 543
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 17/2561
30 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำนิตยสาร ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา นโยบายการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ในนิตยสาร SBL Magazie จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธี
30 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ (ตามโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ทำดีเพื่อพ่อ โดยวิธีเฉ
29 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม (ตามโครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บน 1734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์กองคลัง ทะเบียน กค 6316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th