Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๑
26 เม.ย. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๒
29 มี.ค. 2562
ถึง
05 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2562
ถึง
05 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนาำหรับเด็ก ศพด. จำนวน ๗๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่่ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องวัดค่ากำลังส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ เครื่อง
13 มี.ค. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.พ. 2562
ถึง
12 ก.พ. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ บ้านคอกอ้ายเผือก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.พ. 2562
ถึง
12 ก.พ. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทองอินทร์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th