Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2561
ถึง
03 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2561
ถึง
03 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องและเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประะกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TK - 7119 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบภายในตำบลไชยราช จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเจริญ-ทองอินทร์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประก่าศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
26 พ.ย. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131N จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ถึง
21 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่บนเวทีประกวดนางนพมาศ จ้างเหมาทำสายสะพายนางนพมาศแและโบว์ติดหน้าอกนางนพมาศ (ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ถึง
21 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟส่องสว่างในบริเวณการจัดงานวันลอยกระทงและเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง (ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉาพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th