Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค (เพิ่มเติม)
22 พ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
19 พ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค (เพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
26 เม.ย. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos and Don ts
26 เม.ย. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
19 เม.ย. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค
19 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
10 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th