Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

   ในอดีตที่ผ่านมาเกิดโจรผู้ร้ายตั้งก๊กหรือที่เรียกว่า อั่งยี่ ปล้นระดมชาวบ้านตามหัวเมืองต่างๆ ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาตลอด ต่อมาฝ่ายเจ้าเมืองที่เมืองไชยา - เมืองหลังสวนได้ร่วมมือกันปราบปรามพวกโจรที่เป็นก๊กต่างๆ ผ่านทุ่งกว้างซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่านานาชนิด หนองน้ำขนาดใหญ่ เขาถ้ำอันสวยงามเหมาะแก่การที่จะตั้งกองกำลังพักแรมทั้งฝ่ายโจร และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จึงเกิดการปะทะกัน ทำให้พวงโจรถูกจับและถูกฆ่าตาย ทำให้ฝ่ายบ้านเมืองปราบพวงโจรจนสำเร็จมีชัยชนะ จึงได้กล่าวขานกันว่า ทุ่งชัยชนะ

   ต่อมาได้มีครอบครัวปู่ทิดชาวเวียงจันทร์มาตั้งบ้านเรือนทำมาหากินเป็นกลุ่มแรก หลังจากนั้นได้มีครอบครัวนายยอด - นางแป้น พวงอินทร์/ครอบครัวนายน้อย  หนูน้อย/ครอบครัวนายคง  ช่วยเชื้อ/ครอบครัวนายดี  พวงพันธ์/ครอบครัวนายแดง  สมวงค์/ครอบครัวนายชม  ยืดยาว ซึ่งเข้ามาอาศัยกันเป็นกลุ่ม รวม 37 ครัวเรือน ประชากร 100 กว่าคน ตามวิถีชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานใหญ่

   ในปี พ.ศ.2478 ทางราชการได้แยกหมู่บ้านจากตำบลทรายทองเป็น 9 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้พร้อมกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านไชยราช จากเดิมที่เรียกว่า ทุ่งชัยชนะ โดยมีนายยอด  พวงอินทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกปกครองหมู่บ้านสืบมา


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th