Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ว่าด้วยการดำเนิ... (19 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256... (13 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี... (13 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ขอปิดเทศกาลชมเหยี่ยวอพยพ และปิดสะพานไม้ ณ จุดชมวิวเขาโพธิ์ (29 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูปสร้างในการจดทะ... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.... (03 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ... (03 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (21 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่... (25 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (05 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท... (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้อง... (20 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (30 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอ... (24 พ.ค. 2565)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี (23 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เรื่องเปิดการเรียนการสอน (On site) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ประจำปี... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (21 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (17 ม.ค. 2566)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (05 ม.ค. 2566)  

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (12 ธ.ค. 2565)  

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิ... (09 ต.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (28 ก.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (18 ก.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (11 ก.ค. 2565)

งานทุเรียนตะนาวศรีคีรีขัน... (27 มิ.ย. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (20 เม.ย. 2565)

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 มี.ค. 2565)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (27 ม.ค. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (10 ม.ค. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (01 มี.ค. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (08 ม.ค. 2564)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (30 พ.ย. 2563)

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้... (10 พ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกา... (09 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.... (10 ก.พ. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.... (11 ม.ค. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (05 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) (03 ม.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ... (02 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (30 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) (15 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (01 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (31 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) (19 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนกันยายน 2565 โด... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (04 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (30 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพย... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (19 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 มี.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (31 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (03 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (24 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (17 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (30 ส.ค. 2564)
Responsive image
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th