Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (16 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (16 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยรา... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชย... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร... (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕... (08 มิ.ย. 2560)
คู่มือการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM) (25 พ.ค. 2560)
เชิญร่วมประกวดร้องเพลง " งานท่องเที่ยวและของดีบางสะพานน้อย " ประจำปี ๒๕๖๐ (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ โครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมวันกตัญญูตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ ... (07 เม.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (03 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การประมูลเลขสวยรถกระบะ หมวด บม (22 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้... (16 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (10 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ... (20 ม.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล... (25 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (20 ก.ย. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (10 ม.ค. 2560)  

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เ... (19 ธ.ค. 2559)  

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลป... (13 ธ.ค. 2559)

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อ... (13 ธ.ค. 2559)

โครงการศึกษาดูงาน (28 พ.ย. 2559)

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ... (16 พ.ย. 2559)

งานประเพณีทำบุญสลากภัตและ... (16 พ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมประสิทธิภา... (11 พ.ย. 2559)

โครงการบ้านประชารัฐ ซ่อมแ... (10 พ.ย. 2559)

โครงการบ้านประชารัฐ ซ่อ... (10 พ.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัม... (10 พ.ย. 2559)

งานพิธี วันปิยมหาราช ๒๕๕๙... (26 ต.ค. 2559)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕... (17 ส.ค. 2559)

โครงการ " รวมใจภักดิ์ ปลู... (11 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยร... (05 ส.ค. 2559)

กิจกรรมทำบุญชมรมผู้สูงอาย... (05 ส.ค. 2559)

โครงการวันแห่เทียนเข้าพรร... (22 ก.ค. 2559)

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธี... (27 มิ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ... (10 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (15 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีง... (10 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ประจ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวด... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขื่อน - เข... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนประ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสว... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง โครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน ภายในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่... (10 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2) ประจ... (07 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมากผู... (24 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. -... (24 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ประจ... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวด... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประม... (31 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเก... (22 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th