Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยราช ประชาสัมพันธ์ให้การตอบแบบสอบถามในระบบ ITA ประจำปี พ.ศ.2562 (13 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ... (03 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ... (11 เม.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.ไชยราช ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (01 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕... (13 ก.พ. 2562)
ประะกาศ อบต.ไชยราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่ออสรรหาและเลือกเป็ยนพนักงานจ้างขององค์... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองขอแจ้งการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ประจำปีงบประ... (30 ม.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (11 ม.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (13 ธ.ค. 2561)
ประก่าศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอ... (20 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ อบต.ไชยราช เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ป... (16 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (30 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ... (30 ต.ค. 2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2562 (22 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (22 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง แแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (12 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (05 ต.ค. 2561)
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ประจำปีงบประมาณ พ... (01 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันวิสาบูชา (15 พ.ค. 2562)  

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (31 ม.ค. 2562)  

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒... (14 ม.ค. 2562)  

โครงการบริหารจัดการขยะอย่... (09 ม.ค. 2562)

งานประเพณีวันลอยกกระทงประ... (26 พ.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการทำพวงหร... (24 ก.ย. 2561)

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุ... (05 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอ... (03 ก.ย. 2561)

โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพให้ก... (23 ส.ค. 2561)

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาทรัพ... (17 ส.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (26 ก.ค. 2561)

กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโล... (06 มิ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ... (01 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมวันวิสาบุชา ประจำป... (30 พ.ค. 2561)

วันวิสาบูชา (18 พ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการใ... (14 พ.ค. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุและกิ... (16 เม.ย. 2561)

กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด ... (16 เม.ย. 2561)

โครงการ "เด็กตำบลไชยราช ว... (21 มี.ค. 2561)

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุ... (15 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... (26 เม.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ... (26 เม.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (29 มี.ค. 2562)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (29 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่่... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนาำหรับ... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยา... (13 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช... (13 มี.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟั... (05 ก.พ. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ... (05 ก.พ. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (01 ก.พ. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (01 ก.พ. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเเครื่อ... (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ... (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่... (30 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่... (30 พ.ย. 2561)
ประะกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOC... (30 พ.ย. 2561)
ประก่าศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHAR... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายกา... (23 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (22 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th