Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ... (09 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9... (18 มี.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่... (18 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8... (09 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2564 ... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7... (19 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ (04 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ วิธีดูแลตัวเอง เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา 19 (18 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6... (15 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (07 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (07 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4... (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2564 ... (18 ธ.ค. 2563)
อบต.ไชยราช ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ... (11 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2564 ... (20 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3... (20 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (11 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV (09 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)  

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (01 มี.ค. 2564)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (08 ม.ค. 2564)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (30 พ.ย. 2563)

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้... (10 พ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกา... (09 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมความปลอดภั... (29 ต.ค. 2563)

กิจกรรมงานพระราชพิธีวันปิ... (26 ต.ค. 2563)

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ... (16 ต.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (14 ต.ค. 2563)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร... (25 ก.ย. 2563)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (18 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (17 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมสุขภาพการใ... (14 ก.ย. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (03 ก.ย. 2563)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (20 ส.ค. 2563)

กิจกรรมพิธีเปิดซุ้มประตูเ... (03 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (สขร.) (08 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ... (02 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช. - ... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลแม่ชี... (01 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประยูร -... (01 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.) (17 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดย... (10 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (สขร.) (22 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดย... (05 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบ... (21 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โด... (14 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.) (12 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดล... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (04 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ... (23 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ... (09 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (25 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (02 พ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th