Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (22 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2565 ... (10 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1... (10 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น (28 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น (27 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รอบรู้สาระ เลือกตั้ง อบต. (08 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนาย... (06 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (05 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (13 ก.ย. 2564)
เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจชมนกเหยี่ยวอพยพได้ ณ สถานีทวนสัญญาณบ้านไชยราช ต... (07 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1... (27 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้มาติดต่อราชการทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการเพ... (11 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยร... (10 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1... (09 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1... (03 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (02 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (02 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนว... (02 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)  

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (01 มี.ค. 2564)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (08 ม.ค. 2564)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (07 ธ.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (30 พ.ย. 2563)

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้... (10 พ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกา... (09 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมความปลอดภั... (29 ต.ค. 2563)

กิจกรรมงานพระราชพิธีวันปิ... (26 ต.ค. 2563)

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ... (16 ต.ค. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (14 ต.ค. 2563)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร... (25 ก.ย. 2563)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (18 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (17 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมสุขภาพการใ... (14 ก.ย. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (03 ก.ย. 2563)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (20 ส.ค. 2563)

กิจกรรมพิธีเปิดซุ้มประตูเ... (03 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โด... (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนกันยายน 2564 โ... (19 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการเลือกและส... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปข.... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่... (10 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โ... (07 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (05 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โ... (05 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (30 ส.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (24 ส.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (04 ส.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ... (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าร่าขการหรือพนักงานส่วนท้... (20 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (30 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (25 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th