Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค (เพิ่มเติม) (31 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ (22 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค (เพิ่มเติม) (19 พ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (28 เม.ย. 2566)
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง... (26 เม.ย. 2566)
การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos and Don ts (26 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD" (25 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้น้ำอุปโภค - บริโภค (19 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ว่าด้วยการดำเนิ... (19 ม.ค. 2566)
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและ... (10 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256... (13 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี... (13 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ขอปิดเทศกาลชมเหยี่ยวอพยพ และปิดสะพานไม้ ณ จุดชมวิวเขาโพธิ์ (29 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูปสร้างในการจดทะ... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.... (03 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ... (03 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัต... (03 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (21 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่... (25 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้พื้นที่สาธารณทุ่งเลี... (15 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิม... (29 พ.ค. 2566)  

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ... (08 พ.ค. 2566)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (17 เม.ย. 2566)  

การประชุมประเมิน (ita) แล... (07 เม.ย. 2566)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่... (03 เม.ย. 2566)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (17 ม.ค. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (05 ม.ค. 2566)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (12 ธ.ค. 2565)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิ... (09 ต.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (28 ก.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (18 ก.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (11 ก.ค. 2565)

งานทุเรียนตะนาวศรีคีรีขัน... (27 มิ.ย. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (20 เม.ย. 2565)

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 มี.ค. 2565)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (27 ม.ค. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (10 ม.ค. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (01 มี.ค. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (08 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนพฤษภา 2566 โดยว... (02 มิ.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (25 พ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 พ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดย... (02 พ.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1) (02 พ.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดย... (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1) (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (24 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาคอกอ้ายเผื... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (20 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566... (02 มี.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) (02 มี.ค. 2566)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.สระนายประสิท... (27 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.... (10 ก.พ. 2566)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.สระนายประสิท... (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดย... (02 ก.พ. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1) (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.... (11 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (22 พ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 พ.ค. 2566)  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง (27 เม.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (03 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (24 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (07 เม.ย. 2565)
Responsive image
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th