Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (19 ก.พ. 2561)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (02 ก.พ. 2561)  
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไช... (02 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ติดต่อเครื่อง EDC สำหรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรั... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขอส่งสำเนาประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปร... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (16 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และคำสั่งแต... (13 ก.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยรา... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชย... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร... (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕... (08 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุ... (06 ธ.ค. 2560)  

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (20 ก.ย. 2560)  

โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ป... (10 ส.ค. 2560)  

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรร... (08 พ.ค. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (10 ม.ค. 2560)

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เ... (19 ธ.ค. 2559)

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลป... (13 ธ.ค. 2559)

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อ... (13 ธ.ค. 2559)

โครงการศึกษาดูงาน (28 พ.ย. 2559)

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ... (16 พ.ย. 2559)

งานประเพณีทำบุญสลากภัตและ... (16 พ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมประสิทธิภา... (11 พ.ย. 2559)

โครงการบ้านประชารัฐ ซ่อมแ... (10 พ.ย. 2559)

โครงการบ้านประชารัฐ ซ่อ... (10 พ.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัม... (10 พ.ย. 2559)

งานพิธี วันปิยมหาราช ๒๕๕๙... (26 ต.ค. 2559)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕... (17 ส.ค. 2559)

โครงการ " รวมใจภักดิ์ ปลู... (11 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยร... (05 ส.ค. 2559)

กิจกรรมทำบุญชมรมผู้สูงอาย... (05 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (13 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (13 ก.พ. 2561)  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกระพงษ์ หมู่ที่๔ บ้านทองอินทร์ (31 ม.ค. 2561)  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อกบ - เขากระทุ้งฟ้า หมู่ที่๑ บ้านไชยราช (31 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อกบ - เขากระทุ้งฟ้... (31 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกระพงษ์ หมู่ที่๔ ... (31 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (15 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประม... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประม... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีง... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ประจ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวด... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขื่อน - เข... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนประ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสว... (22 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไช... (02 ก.พ. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th